pergola u hranice pozemkupřesně tak myslím si, že pergolu lze bez problému povolit až na hranici pozemku dle § 25 odst. 5 vyhl. 501/2006 sb. jediný problém je pak pnp kde s velkou pravděpodobností bude zasahovat na sousední pozemek, což obnáší výjimku z §17 odst. 5 z. 137/1998 sb a tudiž nelze udělit na tuto stavbu uzemní souhlas podle ...

pergola u hranice pozemku
Vu sur chatar-chalupar.cz

pergola u hranice pozemku
Vu sur media.novinky.cz

23 juin 2014 - o tom, jestli vaše pergola splní podmínku stavby, pro kterou není třeba územní souhlas nebo rozhodnutí, rozhoduje tento bod zákona: stavba do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro ...

přesně tak myslím si, že pergolu lze bez problému povolit až na hranici pozemku dle § 25 odst. 5 vyhl. 501/2006 sb. jediný problém je pak pnp kde s velkou pravděpodobností bude zasahovat na sousední pozemek, což obnáší výjimku z §17 odst. 5 z. 137/1998 sb a tudiž nelze udělit na tuto stavbu uzemní souhlas podle ...

pergola u hranice pozemku
Vu sur drevostavitel.cz

stavba zahradního domku na zahradě, v blízkosti hranice pozemku» · projednávání sousedovy výjimky na zkrácení odstupové vzdálenosti» · sousedova obtěžující pergola s krbem» · povolení doplňkových staveb skleníku a přístřešku na dřevo» · odstupová vzálenost skleníku a přístřešku na dřevo od hranice pozemku ...

9 avr. 2017 - napŘÍklad když máte v plánu stavbu zahradního jezírka většího než 40 m2, měli byste mít na tuto akci stavební povolení od stavebního úřadu. foto: archiv jl. chystáte se s nástupem jara, ještě než se vrhnete do sázení a setí, vrhnout na zahradě na stavbu nového plotu, bazénu, pergoly…? pak byste si ...

pergola u hranice pozemku
Vu sur bdln.cz

pergola u hranice pozemku
Vu sur drevostavitel.cz

15 sept. 2016 - problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. připravily jsme tedy pro vás sérii článků věnovaných požadavkům na umisťování staveb na hranici pozemků, jejich údržbě i ochraně vlastnických práv majitelů sousedních pozemků. dnes se podíváme, za jakých okolností lze či ...

pergola u hranice pozemku
Vu sur media.novinky.cz

stačí pouze schematické výkresy, bez razítka autorizovaného projektanta. podmínkou je dodržení 2 m vzdálenosti stavby od hranice pozemku. pokud tuto vzdálenost stavebník nedodrží avšak jeho sousedé s tím souhlasí (máte jejich souhlas = podpis na výkresu situace), může být stavba postavena blíž k hranici pozemku.

pergola u hranice pozemku
Vu sur ireceptar.cz

11 août 2013 - my požadujeme dodržet min. vzdálenost 2m od našeho pozemku. sousedovi jsme oznámili, že se stavbou nesouhlasíme, ale on prý staví s tím, že mezi naším pozemkem a jeho stavbou právě ten 1m vlastní jiný majitel, a ten jim dovolil stavět přesně na hranici tohoto pozemku. takže prý nevadí, že staví ...

pergola u hranice pozemku
Vu sur static1.vladeko.cz

pergola u hranice pozemku
Vu sur pelcfrantisek.cz

pergola u hranice pozemku
Vu sur i.mimibazar.cz